¿A qué se refieren las diferentes abreviaciones de los textos en pali?

En este sitio utilizamos las siguientes abreviaciones de los téxtos pali:

Abh
Abhidhamma Pitaka
As

Adhikaranasamatha

AN Anguttara Nikaya
Ap
Ay Aniyata
Bv
Cp
Cv Cullavagga
DN
Dhp
Iti
Jat
Khn
Khandhaka
Khp
KN
Miln
Milindapañha
MN
Mv
Mahavagga
Nd
NP
Netti
Nettippakarana
Pc
Pd
Pr
Pv
Parivara
Pts
Pv
SN
Sg
Sn
Sk
Thag
Thig
Ud
Vin
Vv
Vimanavatthu

 

Actualizado: 21 de julio de 2009 (Isi)